Skip to main content

 

dato-azhar.jpg

Ketua Setiausaha
YBhg. Datuk Seri Dr. Mohd. Azhar bin Hj. Yahaya

 

tksus.jpg BIRU-Nametag.jpg
Timbalan Ketua Setiausaha  Timbalan Ketua Setiausaha
(Sains, Teknologi dan Inovasi) (Perancangan dan Pengkomersialan)
Y.Brs. Prof. Madya Dr. Ramzah Dambul Encik Kua Abun